Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 30.07.2013.a otsusega nr 5.1-5/13-030 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Elion Ettevõtted Aktsiaselts valitseva mõju Aktsiaseltsi IT Grupp osa üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. Tagasi