Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 25.07.2013.a saanud koondumise teate, mille kohaselt AS Forum Cinemas omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju Solaris Kino OÜ osa (kinokompleksi opereerimine Solaris keskuses) üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2481 või e-posti aadressil info@konkurentsiamet.ee. Tagasi