Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 24.07.2013 otsusega nr 5.1-5/13-029 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab OOO Gazpromneft Marine Bunker valitseva mõju AS-i Baltic Marine Bunker ja AS-i NT Marine osa üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. Tagasi