Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 12.07.2013.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Elion Ettevõtted Aktsiaselts omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju Aktsiaseltsi IT Grupp osa (äriklientidele IT-teenuste osutamise ja IT-kaupade müügi äritegevuse) üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2483 või e-posti aadressil [email protected] Tagasi