Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 11.07.2013 otsusega nr 5.1-5/13-027 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab AS Anne Soojus valitseva mõju AS-i Eraküte Tartu osakonna soojuse tootmisega tegeleva ettevõtja osa üle ning AS Tartu Keskkatlamaja omandab valitseva mõju AS-i Eraküte Tartu osakonna soojuse jaotamisega tegeleva ettevõtja osa üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. Tagasi