Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 04.07.2013 otsusega nr 5.1-5/13-026 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab EfTEN SPV12 OÜ valitseva mõju Balaef Eesti OÜ osa, osaühing Tammsaare 49 osa ja osaühing Altio Invest osa üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. Tagasi