Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 28.06.2013.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Fortum Tartu AS omandab oma tütarettevõtjate Aktsiaseltsi ANNE SOOJUS ja Aktsiaseltsi Tartu Keskkatlamaja kaudu konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju Aktsiaseltsi Eraküte osa üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2480 või e-posti aadressil [email protected] Tagasi