Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 28.06.2013.a saanud koondumise teate, mille kohaselt füüsilised isikud Kalev Vaino (i.k 37404160282) ja Kirill Tšernobrivõi (i.k 37606302229) ning AS ONOFF Eesti kavatsevad erinevate tehingute kaudu ning oma äritegevuste koondamisega ONOFF Jaekaubanduse OÜ alla, omandada konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 tähenduses ühise valitseva mõju ONOFF Jaekaubanduse OÜ üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2481 või e-posti aadressil [email protected] Tagasi