Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 19.06.2013.a otsusega nr 5.1-5/13-022 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab AS Eesti Keskkonnateenused valitseva mõju AS-i Jõgeva Elamu üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. Tagasi