Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 16.05.2013.a otsusega nr 5.1-5/13-019 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Estonian Cable Holding OÜ valitseva mõju Aktsiaseltsi Starman üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. Tagasi