Konkurentsiameti 19.04.2013 otsusega nr 5.1-5/13-017 alustati AS Eesti Keskkonnateenused ja AS Jõgeva Elamu koondumise täiendav menetlus vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 1 p-le 2. Tagasi