Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 08.04.2013.a otsusega nr 5.1-5/13-014 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Koduekstra OÜ valitseva mõju Aktsiaseltsi Novalux osa üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. Tagasi