Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 26.03.2013.a otsusega nr 5.1-5/13-013 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandasid EfTEN Kinnisvarafond AS ja AS Esraven ühise valitseva mõju EfTEN SPV11 OÜ üle ja EfTEN SPV11 OÜ omandas valitseva mõju BALOTEL AS üle konkurentsiseaduse § 2 lg 4 tähenduses ja konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 ja p 3 sätestatud viisidel. Tagasi