Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 08.03.2013.a otsusega nr 5.1-5/13-010 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandas Pharma Group OÜ valitseva mõju Mähe Apteek osaühingu üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. Tagasi