Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 27.02.2013.a otsusega nr 5.1-5/13-009 anti luba koondumisele, mille tulemusena aktsiaselts Elmaksi Hulgikaubandus omandab valitseva mõju Expert Estonia AS-i üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. Tagasi