Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 26.02.2013.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Mitsubishi Heavy Industries kontserni (emaettevõtja on Jaapanis asutatud ja tegutsev Mitsubishi Heavy Industries, Ltd) kuuluv ettevõtja MPS-CT LLC omandab valitseva mõju Pratt & Whitney Power Systems Inc. (registreeritud Ameerika Ühendriikides), Energy Services, Inc. (registreeritud Ameerika Ühendriikides), Pratt & Whitney Power Systems CIS LLC (registreeritud Venemaal) ja Turboden S.r.l. (registreeritud Itaalias) üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2483 või e-posti aadressil info@konkurentsiamet.ee. Tagasi