Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 25.02.2013.a otsusega nr 5.1-5/13-008 anti luba koondumisele, mille tulemusena EfTEN Kinnisvarafond AS omandab valitseva mõju Osaühingu Shenon Kinnisvara üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi