Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 04.02.2013.a otsusega nr 5.1-5/13-005 anti luba koondumisele, mille tulemusena füüsilised isikud Heiti Hääl ja Igor Bidilo omandavad ühise valitseva mõju Alexela Group OÜ üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 5 sätestatud viisil.

Tagasi