Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 30.01.2013.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud äriühing Teknos Group Oy omandab konkurentsiseaduse §19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju OÜ Kemiflora Kaubandus üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2483 või e-posti aadressil info@konkurentsiamet.ee.

Tagasi