Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 17.01.2013.a otsusega nr 5.1-5/13-002 anti luba koondumisele, mille tulemusena NTH Holding OÜ omandab valitseva mõju Iv Pluss AS-i üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi