Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 21.12.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-039 anti luba koondumisele, mille tulemusena DLA International Holding A/S omandab valitseva mõju Hankkija-Maatalous Oy üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi