Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 28.12.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-041 anti luba koondumisele, mille tulemusena moodustavad Uponor Oyj ja KWH-koncernen Ab ühiselt uue ettevõtja konkurentsiseaduse § 19 lg 2 sätestatud viisil.

Tagasi