Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 21.12.2012.a saanud koondumise teate, mille kohaselt NTH Holding OÜ omandab valitseva mõju IV Pluss AS-i üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2481 või e-posti aadressil info@konkurentsiamet.ee.

Tagasi