Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 06.12.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-035 anti luba koondumisele, mille tulemusel moodustavad Ramirent Europe Oy ja Suomen Tähtivuokraus Oy uue ühise ettevõtja äritegevusteks Venemaal ja Ukrainas konkurentsiseaduse § 19 lg 2 sätestatud viisil.

Tagasi