Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 26.11.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-034 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Osaühing Elekter ja Küte valitseva mõju Aktsiaseltsi Tallinna Küte ja aktsiaseltsi Eraküte üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi