Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 20.11.2012. a saanud koondumise teate, mille kohaselt Ramirent Europe Oy ja Suomen Tähtivuokraus Oy moodustavad ühiselt uue ettevõtja. Tehingu näol on tegemist koondumisega konkurentsiseaduse § 19 lg 2 sätestatud viisil. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2481 või e-posti aadressil info@konkurentsiamet.ee.

Tagasi