Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 15.11.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-032 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab AS Eesti Meedia valitseva mõju AS Trio LSL üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi