Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 31.10.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-031 anti luba koondumisele, mille tulemusena ühinevad RTS Infraehitus OÜ ja Kiili Teed OÜ konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 1 sätestatud viisil.

Tagasi