Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 18.10.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-030 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandavad Transportation Investments Holding Limited ja APM Terminals B.V. ühiselt valitseva mõju Global Ports Investments PLC üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil.

Tagasi