Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 21.09.2012.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Transportation Investments Holding Limited (registreeritud Küprose äriühingute registris nr HE152401) ja APM Terminals B.V. (registreeritud Hollandi kaubandusregistris nr 27303900) omandavad ühise valitseva mõju Global Ports Investments PLC (registreeritud Küprose äriühingute registris nr HE224289) üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 tähenduses. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2483 või e-posti aadressil [email protected]

Tagasi