Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 31.08.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-028 anti luba koondumisele, mille tulemusena AS-i Alexela Energia tütarettevõtja SKT Keskkonnateenused OÜ omandab valitseva mõju Veolia Keskkonnateenused AS-i, tema tütarettevõtjate Resk OÜ, OÜ Kudjape Ümberlaadimisjaam, AS Tallinna Sekto, OÜ Sekto-Pärnu ja AS-i Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi