Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 23.08.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-025 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab AS Baltic Agro valitseva mõju AS-i Werol Tehased (varad) üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi