Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 02.08.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-024 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Pharma Group OÜ valitseva mõju Osaühingu Andresson üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi