Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 29.06.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-021 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab OptiGroup Invest OÜ valitseva mõju Viking Motors AS üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi