Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 20.06.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-019 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Atea Baltics UAB valitseva mõju aktsiaseltsi NG Infra OÜ üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi