Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 18.04.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-014 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandavad FR&R INVEST CH S.A. ja BALTCAP PRIVATE EQUITY FUND L.P ühise valitseva mõju SIA CONTACT HOLDING üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil.

Tagasi