Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 30.03.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-011 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Aktsiaselts Trigon Dairy Farming valitseva mõju aktsiaseltsi Väätsa Agro üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi