Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 27.03.2012 saanud koondumise teate, mille kohaselt Luksemburgis registreeritud FR&R INVEST SH S.A. ja Ühendatud Kuningriigis registreeritud BALTCAP PRIVATE EQUITY FUND L.P. omandavad konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 tähenduses ühise valitseva mõju Lätis registreeritud SIA "CONTACT HOLDING" üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2480 või e-posti aadressil [email protected]

Tagasi