Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 22.02.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-009 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Vardar Eurus A/S valitseva mõju AS Freenergy üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi