Vastavalt konkurentsiseaduse ž 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 22.02.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-008 l§petati O▄ Koduapteek ja O▄ Nurme Apteek koondumise menetlus, kuna koondumise osalised loobusid koondumisest.

Tagasi