Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 13.01.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-002 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab EQT Infrastructure Limited valitseva mõju Fortum Alpha B.V. (Fortum Termest AS) üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi