Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 05.01.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-001 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandavad AS Alexela Energia ning füüsilised isikud Toomas Tamm ja Raivo Tamm ühiselt valitseva mõju OÜ Kiviõli Keemiatööstuse Varad üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil.

Tagasi