Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 23.12.2011 saanud koondumise teate, mille kohaselt investeerimisfond EQT Infrastructure Limited omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju Fortum Alpha B.V. (sh Fortum Termest AS-i) üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2483 või e-posti aadressil info@konkurentsiamet.ee.

Tagasi