Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 19.12.2011.a otsusega nr 5.1-5/11-031 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Pharma Group OÜ valitseva mõju Osaühingu Patrika üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi