Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 21.11.2011.a otsusega nr 5.1-5/11-027 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandavad Silverline Invest OÜ ja AS Pristis ühise valitseva mõju USS Security Eesti AS üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil.

Tagasi