Konkurentsiamet on 03.11.2011 saanud koondumise teate, mille kohaselt Silverline Invest OÜ ja Pristis AS omandavad ühise valitseva mõju USS Security Eesti AS üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 tähenduses. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2480 või e-posti aadressil: info@konkurentsiamet.ee.

Tagasi