Konkurentsiameti 07.10.2011.a otsusega nr 5.1-5/11-024 anti luba koondumisele, mille tulemusel Eesti Energia Aktsiaselts omandab valitseva mõju Osaühingu Pogi üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi