Konkurentsiameti 29.09.2011 otsusega nr 5.1-5/11-022 alustati Pharma Group O‹ ja O‹ Patrika koondumise tšiendav menetlus vastavalt konkurentsiseaduse ß 27 lg 1 p-le 2.

Tagasi