Konkurentsiameti 30.09.2011.a otsusega nr 5.1-5/11-023 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab DFDS A/S valitseva mõju AS Baltic Scandinavian Lines ettevõtja osa üle, mis koosneb Paldiski-Kapellskär laevaliiniga seotud varadest ja lepingutest ning laevaliiniga seotud agenditegevusest konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi