Konkurentsiameti 02.09.2011.a otsusega nr 5.1-5/11-019 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab AS Ekspress Grupp valitseva mõju Eesti Päevalehe AS-i üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi